Face to face


Produkt charakteryzuje się tym, że Operator serwisu osobiście przeprowadza szczegółową weryfikację Użytkownika, która polega na tym że spotyka się z potencjalnym Pożyczkobiorcą, sprawdza przedstawione przez Pożyczkobiorcę oryginały dokumentów takich jak: dowód osobisty, wyciąg z rachunku bankowego, dokumenty poświadczające jego dochód. Naszym zdaniem produkt jest atrakcyjny, ponieważ weryfikacja osobista pozwala na potwierdzenie tożsamości potencjalnego Pożyczkobiorcy i sprawdzenie oryginalnych dokumentów, których kserokopie Operator archiwizuje w siedzibie Operatora. Dodatkowym atutem tego produktu jest fakt, że po zaprzestaniu spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca może zlecić Operatorowi serwisu windykację. Nasza windykacja na tle innych firm wyróżnia się tym, że do każdego potencjalnego dłużnika oprócz wysłania maila lub wykonania telefonu, którego nie odbiera w krótkim czasie wykonujemy wizytę w miejscu jego zamieszkania lub zatrudnienia, a szybka reakcja przekłada się na szybsze odzyskanie zainwestowanych środków. Wszystkie koszty związane z windykacją ponosi dłużnik. Pożyczkodawca nie przekazuje cesji na rzecz Operatora serwisu, a jedynie podpisuje umowę zlecenia na windykację.

Pożyczkodawco!
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wystawionej oferty – skontaktuj się z Operatorem serwisu.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy dla emerytów, rencistów, osób uzyskujących zasiłek przedemerytalny:
 • dowód osobisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • legitymacja emeryta/rencisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • aktualna decyzja o waloryzacji (kserokopia + oryginał do wglądu) lub zamiennie zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia oraz braku zajęć komorniczych i administracyjnych
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ aktualnego świadczenia lub ostatni odcinek świadczenia

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
 • dowód osobisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (nie starsze niż 30 dni)
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ aktualnego wynagrodzenia


Weryfikacje
 • Weryfikacja dowodu osobistego poprzez okazanie dokumentu Operatorowi serwisu
 • Weryfikacja rachunku bankowego poprzez okazanie Operatorowi serwisu wyciągu z konta
 • Weryfikacja tożsamości poprzez osobisty kontakt Operatora serwisu z potencjalnym Pożyczkobiorcą
 • Weryfikacja zatrudnieniai dochodu poprzez okazanie Operatorowi serwisu wymaganych dokumentów potwierdzających dochód i zatrudnienie. Dodatkowo zgodnie z zapisami w „Zasadach weryfikacji” Operator przeprowadza standardową weryfikację zatrudnienia i dochodu.


Zarejestruj się i zostań naszym Użytkownikiem