Pytania i odpowiedziKTO MOŻE KORZYSTAĆ Z SERWISU bilonko.pl?
Z serwisu bilonko.pl korzystać mogą osoby fizyczne, zwane dalej Użytkownikami, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia. Osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w serwisie bilonko.pl jako osoby fizyczne. Użytkownik musi posiadać konto bankowe, adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy.
W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SIĘ?
Aby rejestracja była możliwa należy na stronie www.bilonko.pl wypełnić formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu formularza otrzymasz link aktywacyjny.
CO ZROBIĆ JEŻELI NIE OTRZYMAM LINKU AKTYWACYJNEGO?
Jeżeli dokonałeś rejestracji na stronie www.bilonko.pl i nie otrzymałeś maila z linkiem aktywacyjnym, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
LIMITY, RATING, WARUNKI
Dostępne limity pożyczek:
- od 50,00 zł do 30 000,00 zł

Limity mogą zostać zwiększone na indywidualna prośbę Pożyczkodawcy (szczegóły w zakładce „Regulamin” w dziale „Limity pożyczkowe”).
Okres na jaki można zaciągnąć pożyczkę
- od 1 do 29 dni (co 1 dzień)
- od 1 do 36 m-cy (co 1 miesiąc)

1. Każdy Użytkownik, który wykona pozytywnie weryfikacje obowiązkowe otrzymuje Rating 1.
2. Każdy Pożyczkobiorca może zamieścić dowolną liczbę aukcji z tym, że suma zadłużenia we wszystkich jego aukcjach nie może przekroczyć kwoty przyznanego mu limitu.

Limity dla Pożyczkobiorców posiadających Rating 1.
Kwota pożyczki od 50 zł do 2.000 zł

Limity dla Pożyczkobiorców posiadających Rating 2.
Kwota pożyczki od 50 zł do 17.000 zł
Warunkiem otrzymania Rating 2 jest posiadanie konta od min. 3 m-cy i terminowa spłata zobowiązań na 2.500 zł.

Limity dla Pożyczkobiorców posiadających Rating 3.
Kwota pożyczki od 50 zł do 30.000 zł
Warunkiem otrzymania Rating 3 jest posiadanie konta od min. 6 m-cy i terminowa spłata zobowiązań na 5.000 zł.

Na każdym etapie Użytkownik może zwiększyć posiadany limit poprzez wykonanie dodatkowych weryfikacji. Każda z niżej wymienionych weryfikacji zwiększa posiadany limit o kolejne 2.000 zł (jedna weryfikacja to zwiększenie o 2.000 zł, dwie – o 4.000 zł, trzy – o 6.000 zł itd.)
Weryfikacje zwiększające posiadany limit:
- weryfikacja zamieszkania
- weryfikacja hipoteki
- weryfikacja notariusza
- weryfikacja zatrudnienia
- weryfikacja dochodu
CHCĘ POŻYCZAĆ
Pożyczkobiorcą jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, zamieszkująca na stałe na terenie RP, która dokonała rejestracji w serwisie i dokonała niezbędnych do tego weryfikacji.

Do weryfikacji obowiązkowych należą:
- Weryfikacja rachunku bankowego
- Weryfikacja dowodu osobistego
- Weryfikacja telefonu komórkowego
- Weryfikacja email
CHCĘ INWESTOWAĆ
Pożyczkodawcą jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie i dokonała niezbędnych do tego weryfikacji. Weryfikacją obowiązkową jest weryfikacja rachunku bankowego.
CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY ZWIĘKSZYĆ LIMIT?
Na każdym etapie Użytkownik może zwiększyć posiadany limit poprzez wykonanie dodatkowych weryfikacji. Każda z niżej wymienionych weryfikacji zwiększa posiadany limit o kolejne 2.000 zł (jedna weryfikacja to zwiększenie o 2.000 zł, dwie – o 4.000 zł, trzy – o 6.000 zł itd.)

Weryfikacje zwiększające posiadany limit:
- weryfikacja zamieszkania
- weryfikacja hipoteki
- weryfikacja notariusza
- weryfikacja zatrudnienia
- weryfikacja dochodu
Dodatkowo limity mogą zostać zwiększone na indywidualna prośbę Pożyczkodawcy (szczegóły w zakładce „Regulamin” w dziale „Limity pożyczkowe”).
DLACZEGO MOJE AUKCJE CIESZĄ SIĘ TAK MAŁYM ZAINTERESOWANIEM?
Operator serwisu bilonko.pl nie ma wpływu na poziom zainteresowania i decyzje Pożyczkodawców. Zawsze możesz zwiększyć atrakcyjność swoich ofert oraz zaufanie Pożyczkodawców do siebie poprzez:

1. Zakup promowań – dzięki temu Twoje aukcje będą się bardziej wyróżniać wśród innych aukcji
Dostępne promowania:

Podbijanie aukcji - 1 punkt pre-paid (za każde podbicie)
Pogrubiony tekst - 1 punkt pre-paid
Pogrubiony tekst oraz wyróżnienie kolorem - 2 punkty pre-paid
Promowanie aukcji na stronie głównej - 3 punkty pre-paid
Szablony aukcji - 1 punkt pre-paid

2. Dokonanie weryfikacji zwiększających zaufanie – dzięki tym weryfikacjom Pożyczkodawcy dowiadują się więcej na temat Twojej osoby, co umożliwia Im podjęcie słusznej decyzji. Weryfikacje te możesz wybrać z poniższej listy:

- Weryfikacja rachunków
- Weryfikacja drugiego dokumentu ze zdjęciem
- Weryfikacja adresu zamieszkania
- Weryfikacja zatrudnienia
- Weryfikacja dochodu
- Weryfikacja tożsamości przez Notariusza
- Weryfikacja hipoteki
- Weryfikacja pojazdu
CZY MUSI UZBIERAĆ SIĘ 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY, ABY POŻYCZKA ZOSTAŁA URUCHOMIONA ?
Nie. Tak naprawdę sam decydujesz jaka kwota Cię zadowoli, ponieważ w czasie trwania aukcji masz możliwość zakończenia jej przed czasem. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, to umowa zostaje zawarta na kwotę, jaka została zainwestowana.
KIEDY MOGĘ ANULOWAĆ AUKCJĘ?
Każdy Użytkownik może anulować swoją aukcję do momentu, gdy nie zostanie złożona pierwsza oferta od Pożyczkodawcy.
CO MOGĘ ZMIENIĆ W TRWAJĄCEJ AUKCJI?
Każdy Użytkownik może dodać do swojej aukcji dodatkowy opis, zmienić oprocentowanie na wyższe, zwiększyć bonus dla Pożyczkodawcy.
CZYM JEST BONUS DLA POŻYCZKODAWCY?
Bonus dla Pożyczkodawcy jest to dodatkowe wynagrodzenie, którym możesz zachęcić Pożyczkodawców do szybszej finalizacji Twojej aukcji. Bonus może wynosić od 1% - 30%. Kwota bonusu zostaje potrącona przez Pożyczkodawcę z kwoty udzielonej pożyczki.
ILE MOGĘ MIEĆ ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK?
Możesz mieć dowolną ilość zaciągniętych pożyczek, pod warunkiem że zmieścisz się w limicie przypisanym do Twojego ratingu.
KIEDY DOSTANĘ UMOWĘ POŻYCZKI?
Umowa pożyczki wraz z harmonogramem spłat dostępne są w panelu Użytkownika w szczegółach uruchomionej aukcji.
W JAKI SPOSÓB SPŁACAM POŻYCZKI / RATY POŻYCZKI?
Termin i warunki spłaty rat lub pożyczek zawarte będą w umowie pożyczki oraz w harmonogramie spłat.
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SPŁATY POŻYCZKI (ROLOWANIE)
Pożyczkobiorca może wystąpić do Pożyczkodawcy z prośbą o przedłużenie terminu spłaty (rolowanie pożyczki), jest to możliwe tylko w przypadku pożyczek jedno ratalnych. Pożyczkodawca ma również możliwość wysłania do Pożyczkobiorcy zapytania o rolowania.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Firma „Renoma” Artur Samocki zwraca szczególną uwagę, aby wszelkie działania związane z przekazywaniem danych osobowych w serwisie bilonko.pl były prowadzone w zgodzie z obowiązującym prawem m.in. z : ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Na etapie aukcji dane są przetwarzane po dokonaniu rejestracji Pożyczkobiorcy.