Nasze produktyPOŻYCZKA GOTÓWKOWA

Możesz uzyskać pożyczkę na lepszych warunkach niż w banku, ponieważ sam ustalasz kwotę, koszt pożyczki oraz okres spłaty.

Dostępne kwoty pożyczek w naszym serwisie to od 50 zł do 30.000 zł. Możesz zwiększyć limit posiadany w serwisie bilonko.pl pod warunkiem dokonania dodatkowych weryfikacji. Twój limit może również zostać zwiększony na indywidualną prośbę Pożyczkodawcy.

Aby zwiększyć atrakcyjność swojej oferty możesz zakupić promowania, zaproponować Pożyczkodawcy dodatkowe wynagrodzenie w postaci bonusu. Możesz również dokonać dodatkowych weryfikacji, dzięki którym zwiększy się zaufanie Pożyczkodawców do Twojej osoby, a co za tym idzie aukcje wystawiane przez Ciebie mogą być szybciej finansowane. Po dokonaniu dodatkowych weryfikacji Twoje aukcje mogą być widoczne w dziale VIP Club.

W naszym serwisie możesz uzyskać szybką i tanią pożyczkę bez ukrytych opłat, do której dostęp masz 24/h przez 7 dni w tygodniu.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą pożyczki gotówkowej, wystarczy że wykonasz 3 proste kroki:
 • Zarejestruj się
 • Przeprowadź niezbędne weryfikacje
 • Załóż aukcjęWINDYKACJA - NEGOCJACJA

Od teraz Wierzyciele nie muszą się już zastanawiać, czy wysłane przez Nich umowy ugody podpisują Ich Dłużnicy, czy też nie. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy produkt „Windykacja – Negocjacja”.

Operator serwisu bilonko.pl daje możliwość zawarcia umowy ugody za pośrednictwem serwisu. Z naszego produktu skorzystać mogą zarówno Użytkownicy serwisu bilonko.pl jak i Użytkownicy innych serwisów Social Lending. Warunki zawieranej ugody Wierzyciel może sam ustalić z Dłużnikiem lub zlecić Operatorowi serwisu wystąpienie jako Negocjatora pomiędzy Wierzycielem, a Dłużnikiem. Wierzyciel chcący zlecić Operatorowi serwisu negocjowanie warunków ugody, powinien skontaktować się z Operatorem serwisu w celu omówienia szczegółów i podpisania stosownego upoważnienia. Po uzgodnieniu warunków ugody pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem dochodzi do zawarcia Umowy Ugody za pośrednictwem serwisu bilonko.pl. Umowa jest dostępna do pobrania w panelu Użytkownika. Dzięki temu nie ma potrzeby wysyłania umowy w formie papierowej do Dłużnika i zastanawiania się kto tak naprawdę podpisał tą umowę.

Dlaczego nasz produkt jest lepszy od standardowej windykacji? Po pierwsze nie występują tu Umowy Cesji oraz Umowy Zlecenia Windykacji zawierane pomiędzy Wierzycielem, a firmą windykacyjną. Na każdym etapie Wierzyciel ma prawo cofnąć wydane wcześniej Operatorowi upoważnienie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Operator serwisu w krótkim czasie udzieli Wierzycielowi informacji o możliwości zawarcia ugody z Dłużnikiem. Po drugie bez względu na sposób ustalenia warunków ugody Wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów, są one scedowane na Dłużnika. Często zdarza się, ze Wierzyciel przekazując sprawę do firmy windykacyjnej jest obciążony kosztami, które musi ponieść na rzecz firmy windykacyjnej - U NAS JEST INACZEJ. Po trzecie wszystkie spłaty wynikające z zawartej Umowy Ugody przechodzą od Dłużnika bezpośrednio na konto Wierzyciela.WAKACJE POŻYCZKOWE

Wakacje pożyczkowe jest to produkt, który w odróżnieniu od standardowej pożyczki gotówkowej, daje Użytkownikowi możliwość jednorazowej spłaty pożyczki w czasie dłuższym niż jeden miesiąc. Przy tym produkcie Użytkownik może skorzystać z tzw. „Odroczenia spłaty pożyczki” na okres 2,3,4,5 lub 6 miesięcy. Musimy pamiętać, ze przy produkcie jakim są „Wakacje pożyczkowe” Użytkownik, w momencie gdy nadejdzie termin spłaty może skorzystać z rolowania, a tym samym po opłaceniu kosztów może przedłużyć termin spłaty pożyczki o taki sam okres jak w przypadku pożyczki pierwotnej.GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

Nasz serwis jako pierwszy w Polsce wprowadza na rynek narzędzie jakim jest Ogólnopolska Giełda Wierzytelności dla sektora Social Lending. Na naszej Giełdzie każdy Pożyczkodawca może zbyć wierzytelności zarówno te, które powstały na serwisie bilonko.pl, jak również te, które powstały na skutek inwestycji na innych serwisach. Pożyczkodawcy chcący odzyskać przynajmniej część środków zainwestowanych w pożyczki, ze spłaty których nie wywiązali się Pożyczkobiorcy, mają możliwość wystawienia wierzytelności na Giełdzie. Kupno wierzytelności możesz potraktować jako zyskowną inwestycję kapitału, ponieważ cena wierzytelności jest dużo niższa niż jej wartość, więc zyskiem jest zarówno różnica pomiędzy wartością wierzytelności a ceną, za którą została nabyta jak również odsetki jakie masz prawo naliczać do momentu spłaty wierzytelności.OFERTY POŻYCZKODAWCÓW

Szczególnie zachęcamy Pożyczkodawców do zamieszczania ofert, które są skierowane do Pożyczkobiorców. Pożyczkodawca sam ustala na etapie wprowadzania oferty komu i na jakich warunkach chciałby udzielić pożyczki. Wystawienie oferty jest bezpłatne, może zwiększyć ilość udzielonych pożyczek, co z kolei przełoży się na zwiększenie dochodów. Ustalając odpowiednie parametry oferty każdy Pożyczkodawca trafia bezpośrednio do określonej grupy Pożyczkobiorców.KONSOLIDACJA

Produkt pożyczki konsolidacyjnej został przygotowany z myślą o klientach, którzy posiadają zobowiązania z tytułu np. kart kredytowych, limitów odnawialnych oraz pożyczek gotówkowych zaciągniętych na innych serwisach społecznościowych. Pożyczka konsolidacyjna pozwala na zmniejszenie obciążeń miesięcznych i poprawienie płynności finansowej. Dzięki pożyczce konsolidacyjnej można uzyskać dużo tańszy produkt niż pożyczki aktualnie posiadane. Z produktu, jakim jest Konsolidacja korzystać mogą Użytkownicy wszystkich serwisów Social Lending, nie tylko Użytkownicy serwisu bilonko.pl.FACE TO FACE

Produkt charakteryzuje się tym, że Operator serwisu osobiście przeprowadza szczegółową weryfikację Użytkownika, która polega na tym że spotyka się z potencjalnym Pożyczkobiorcą, sprawdza przedstawione przez Pożyczkobiorcę oryginały dokumentów takich jak: dowód osobisty, wyciąg z rachunku bankowego, dokumenty poświadczające jego dochód. Naszym zdaniem produkt jest atrakcyjny, ponieważ weryfikacja osobista pozwala na potwierdzenie tożsamości potencjalnego Pożyczkobiorcy i sprawdzenie oryginalnych dokumentów, których kserokopie Operator archiwizuje w siedzibie Operatora. Dodatkowym atutem tego produktu jest fakt, że po zaprzestaniu spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca może zlecić Operatorowi serwisu windykację. Nasza windykacja na tle innych firm wyróżnia się tym, że do każdego potencjalnego dłużnika oprócz wysłania maila lub wykonania telefonu, którego nie odbiera w krótkim czasie wykonujemy wizytę w miejscu jego zamieszkania lub zatrudnienia, a szybka reakcja przekłada się na szybsze odzyskanie zainwestowanych środków. Wszystkie koszty związane z windykacją ponosi dłużnik. Pożyczkodawca nie przekazuje cesji na rzecz Operatora serwisu, a jedynie podpisuje umowę zlecenia na windykację.

Pożyczkodawco!
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wystawionej oferty – skontaktuj się z Operatorem serwisu.


Dokumenty wymagane do zawarcia umowy dla emerytów, rencistów, osób uzyskujących zasiłek przedemerytalny:
 • dowód osobisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • legitymacja emeryta/rencisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • aktualna decyzja o waloryzacji (kserokopia + oryginał do wglądu) lub zamiennie zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia oraz braku zajęć komorniczych i administracyjnych
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ aktualnego świadczenia lub ostatni odcinek świadczenia

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
 • dowód osobisty (kserokopia + oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (nie starsze niż 30 dni)
 • wyciąg z konta osobistego potwierdzający wpływ aktualnego wynagrodzenia

Weryfikacje
 • Weryfikacja dowodu osobistego poprzez okazanie dokumentu Operatorowi serwisu
 • Weryfikacja rachunku bankowego poprzez okazanie Operatorowi serwisu wyciągu z konta
 • Weryfikacja tożsamości poprzez osobisty kontakt Operatora serwisu z potencjalnym Pożyczkobiorcą
 • Weryfikacja zatrudnienia i dochodu poprzez okazanie Operatorowi serwisu wymaganych dokumentów potwierdzających dochód i zatrudnienie. Dodatkowo zgodnie z zapisami w „Zasadach weryfikacji” Operator przeprowadza standardową weryfikację zatrudnienia i dochodu.Chcąc korzystać z szerokiej gamy produktów, które zostały dla Państwa przygotowane wystarczy zarejestrować się w naszym serwisie do czego gorąco zachęcamy.