Windykacja negocjacja

Od teraz Wierzyciele nie muszą się już zastanawiać, czy wysłane przez Nich umowy ugody podpisują Ich Dłużnicy, czy też nie. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy produkt „Windykacja – Negocjacja”.

Operator serwisu bilonko.pl daje możliwość zawarcia umowy ugody za pośrednictwem serwisu. Z naszego produktu skorzystać mogą zarówno Użytkownicy serwisu bilonko.pl jak i Użytkownicy innych serwisów Social Lending. Warunki zawieranej ugody Wierzyciel może sam ustalić z Dłużnikiem lub zlecić Operatorowi serwisu wystąpienie jako Negocjatora pomiędzy Wierzycielem, a Dłużnikiem. Wierzyciel chcący zlecić Operatorowi serwisu negocjowanie warunków ugody, powinien skontaktować się z Operatorem serwisu w celu omówienia szczegółów i podpisania stosownego upoważnienia. Po uzgodnieniu warunków ugody pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem dochodzi do zawarcia Umowy Ugody za pośrednictwem serwisu bilonko.pl. Umowa jest dostępna do pobrania w panelu Użytkownika. Dzięki temu nie ma potrzeby wysyłania umowy w formie papierowej do Dłużnika i zastanawiania się kto tak naprawdę podpisał tą umowę.

Dlaczego nasz produkt jest lepszy od standardowej windykacji?
Po pierwsze nie występują tu Umowy Cesji oraz Umowy Zlecenia Windykacji zawierane pomiędzy Wierzycielem, a firmą windykacyjną. Na każdym etapie Wierzyciel ma prawo cofnąć wydane wcześniej Operatorowi upoważnienie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Operator serwisu w krótkim czasie udzieli Wierzycielowi informacji o możliwości zawarcia ugody z Dłużnikiem. Po drugie bez względu na sposób ustalenia warunków ugody Wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów, są one scedowane na Dłużnika. Często zdarza się, ze Wierzyciel przekazując sprawę do firmy windykacyjnej jest obciążony kosztami, które musi ponieść na rzecz firmy windykacyjnej - U NAS JEST INACZEJ. Po trzecie wszystkie spłaty wynikające z zawartej Umowy Ugody przechodzą od Dłużnika bezpośrednio na konto Wierzyciela.


Zarejestruj się i zostań naszym Użytkownikiem